วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค(กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน) ภายในงานประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากวิทยากรสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา โดยมี นายธนกฤต อัมพุธ วิศวกรปฏิบัติการ และ นางสาว อัญชลี จิระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ให้ความรู้ดังกล่าว แก่นักศึกษาชั้น ปวช. ปวส. จำนวน 135 คน เพื่อสร้่างความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิต ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

20170620_๑๗๐๖๒๐_0038_0 20170620_๑๗๐๖๒๐_0046 20170620_๑๗๐๖๒๐_0029 20170620_๑๗๐๖๒๐_0032 20170620_๑๗๐๖๒๐_0016 20170620_๑๗๐๖๒๐_0013_0 20170620_๑๗๐๖๒๐_0001_0 20170620_๑๗๐๖๒๐_0008_0