]สพจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เบอรโทรศัพท์ 053-553-425หรือทางเวบไซด์ http://www.dede.go.th

Download (PDF, 2.8MB)

pr_subsidy2 pr_subsidy1