จังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในวันที่ 21 ธ.ค. 58 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

58122201_4 58072008_02