สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอแม่จิม จังหวัดน่าน ,วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

IMG_7481 IMG_7388