13446058_789650774503233_1987275696_o

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในจังหวัดพะเยา

ณ โรงแรมเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา