วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย อส.พน. จังหวัดตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) ปี 2559 ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีเครือข่าย อส.พน. ของจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ 140 คน

107298
281059_4695
281059_3087
281059_8208
195851
8804
6081
9683
s__8380513
281059_2807
281059_7866