วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสำนำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์ พลังงานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน
29569
s__8470611
s__71213059
s__71213063
14725584_541836102672764_7066026634588223410_n
14725468_1132236180195244_6226167920120052267_n
14708127_1132234033528792_5335919674982767057_n

s__7209605

s__71286804