13394007_1797019507184979_1385960558260006480_n 13403234_1797018803851716_7809259717033769830_o 13407210_1797018870518376_7239391339228698395_n 13412963_1797019460518317_2228581963722396081_n 13413686_1797018963851700_3432665563180383208_n 13413686_1797019407184989_2976197956170229075_n 13413728_1797019103851686_6435834445900848312_n 13417439_1797018957185034_2624111644949247708_n 13417445_1797018873851709_7822801724512935101_n 13417546_1797018797185050_2745317199499739028_n 13417611_1797019193851677_8790027283305036843_n 13418711_1797019340518329_3021031064532013301_n 13418727_1797019427184987_2668271380387731866_n 13419016_1797019093851687_549531520335328868_n 13419260_1797019433851653_5765590991359402890_n 13427785_1797018960518367_4581867556009056505_n 13427833_1797018877185042_2129427603399052080_n 13428025_1797019367184993_3976359262478068463_n 13428499_1797019100518353_2368811766193217053_n 13428576_1797019200518343_3271291267106055369_n 13428600_1797019207185009_3423740386824127222_n 13435377_1797019363851660_301934252656590245_n 13450107_1797019510518312_5279844388868394054_n

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)