เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการอบรมจัดทำเว็บไซต์จังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
Glamorous Woman (3)