สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

โทร.0-5355-3425

โทรสาร. 0-5355-3358

Lamphun@energy.go.th

   ดาวน์โหลดเอกสาร02 03