ติดต่อสอบถาม 53 หมู่3 ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทร 054-480850 โทรสาร 054-480849
E-mail phayao@energy.maiil.go.th

เอกสาร Download  solar-energy