สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง       สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่    เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่     รายการเอกสารแนบข้อเสนอโครงการ

12313800_926562080793857_7486666032275278621_n2015719_77428