วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

dsc_0002 dsc_0003 dsc_0015 dsc_0018 dsc_0029 s__6193406 s__6193408