วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดตาก           (พ.ศ.2560 – 2563) ภายใต้ โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ณ โรงแรมราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล อำเภอเมืองตาก       จังหวัดตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

5  6

9  10

78

11  4