ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลริมกก อฎเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 กันยายน 2559

dsc_0472 dsc_0476 dsc_0488 dsc_0489 dsc_0498 dsc_0512 dsc_0517 dsc_0519dsc_0502 dsc_0522