วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สนง.พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

25590611_4_300X225     25590611_1_300X225   25590611_2_300X225     25590611_5_300X225