สำนักงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผน PDP 2015   ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

yudsad-1 yudsad-2 yudsad-3 yudsad-4 yudsad-6 yudsad-7 yudsad-8