P1080334 P1080339 P1080359 P1080360 P1080362 P1080366 P1080370 P1080374 P1080387 P1080406 P1080407

สำนักงานพลังานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพลังงานจังหวัด ท่านสรรักษ์ จารุจุณาวงส์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสถานประกอบการก๊าซที่มีแรงดันในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 แห่งคือ สถานีบรรจุก๊าซ บริษัท ต.แก๊ส จำกัดและสถานีบริการก๊าซ บริษัท พีที ปิโตรเลียม จำกัด เนื่องจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในวันที่ 24 สิงหาคม2559 เวลาประมาณ 17 นาฬิกาขนาด 6.8 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศพม่าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันตกประมาณ 400 กิโลเมตร จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสถานประกอบการไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายใด ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน