วันที่ 24 – 25 ก.ค.59
9.00 น.นายชัยพฤกติ์ เชียรธารรักษ์นายอำเภองาวได้เป็นประธาน
การจัดอบรมการใช้ระบบเตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ซังข้าวโพด ผลิตเป็น แก๊สชีวมวล (Biomas) ทดแทนแก๊สหุงต้ม lpg ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกในการดำรงชีวิตตามวิถีลำปาง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ในพื้นที่อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

https://www.facebook.com/lampang.energy/