1) ที่อยู่ :  27 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2) หมายเลขโทรศัพท์ : 044-244130

3) หมายเลขโทรสาร : 044-244132

4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : nakhonratchasima@energy.mail.go.th

5) เพจ Facebook : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

6) แผนที่ตั้งหน่วยงาน :

13