ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  (เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล) ตามแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน   ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๑   (ประเภทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุ

Download (PDF, 861KB)

ตสาหกรรมในครัวเรือน)