สพจ.บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 25590609_2_300X225