สพจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “พลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู”

วันนี้ (14 มิย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลาเพลินภายในสวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เปิดวิสัยทัศน์ใหม่เชิญชวนร่วมใจลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน”ลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู” ซึ่งในวันดังกล่าวมี นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

007

005

นายชัยรัตน์  พงศัพีระ พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาทุกเย็นวันจันทร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จัดพื้นที่เป็นจับจ่ายซื้อของภายในถนนคนเดินเป็นประจำ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานในทุกครัวเรือน จึงจัดกิจกรรมลานพลังงานพาเพลิน ถนนคนเดินจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน ด้วยการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่ผู้คนเดินชมสินค้าแล้วเข้ามาชมนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ภายใต้แผนงานอันสำคัญของกระทรวงพลังงาน

 

011

 

009
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การกิจกรรมต่างๆ ภายในถนนคนเดินทุกๆวันจันทร์ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ที่ประชาชนทุกคนจะได้มีส่วนในการรณรงค์ให้ภาคประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีและช่วยกันลดการใช้พลังงานอย่างเข้าใจ ภายใต้ภารกิจ 4 ป.คือ ปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์ 25 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ และเปลี่ยนไปใช้อุปรณ์ที่มีฉลากเบอร์ 5 พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความเพลิดเพลินด้านพลังงาน คือ พลังงานพาชม พลังงานพาช้อป พลังงานพาชิม และ พลังงานพาเพลิน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาเที่ยวเดินช้อป ชิมเรายังมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในห้วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมกันประหยัดงานช่วยประเทศชาติต่อไป นายชัยรัตน์ฯ กล่าวเชิญชวน

002