วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 59 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้ทีมวิทยากรจาก กรมธุรกิจพลังงาน นำทีมโดยนายปรีชา วิจิตร วศ.ชำนาญการพิเศษ นายศุภวัฒก์ ฉิมทับ วศ.ชำนาญการ นายภานุวัฒน์ แสนศรี วศ.       ปฏิบัติการ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันและนายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์ วศ.ชำนาญการพิเศษ จากสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงแรม บีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

dsc_0133 dsc_0145 dsc_0076 dsc_0090 dsc_0093 dsc_0172 dsc_0082 dsc_0080

dsc_0016 dsc_0024 dsc_0037 dsc_0170 dsc_0183