ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่นครพนม
วันนี้ (23 ส.ค.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจการเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงพลังงาน นายสุชาลี สุมามาลย์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด โดยมี นายชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดนครพนม, นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ พลังงานจังหวัดสกลนคร และ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ และรับการตรวจราชการ เสนอผลงาน ผลสำเร็จ การบรรลุผลตัวชี้วัด และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน796 2438 6139 6509 6934 7772 9021 9537 9993