ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร และรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  เพื่อรับ นโยบายการปฏิบัติงาน และรายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา ท่านสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์ รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ขอต้อนรับ ดร.อินใจ วงศ์รัตนเสถียร เข้ารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าพบท่านรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์ รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)

ะรองผู้ว่ามุกดาหาร ท่านธวัชชัย ธรรมรักษ์  รายงานตัว ทีมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2559)