สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

ติดต่อ โทรศัพท์,โทรสาร  0-5657-1351 , 0-5657-1352

  • โครงสร้างคณะผู้บริหาร ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

Download (PDF, 439KB)

 

  • แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

มีแผนงานทั้งหมด 6 แผน ดังนี้

  1. แผนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน (กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน)

Download (PDF, 825KB)

 

2. แผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์

Download (PDF, 1.11MB)

 

3. แผนการปฏิบัติงานชุมชน

Download (PDF, 837KB)

Download (PDF, 919KB)

Download (PDF, 894KB)

Download (PDF, 950KB)

 

4. แผนการปฏิบัติงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 2561

Download (PDF, 4.56MB)

 

5. แผนการปฏิบัติงานโครงการ Energy Mobile Unit 2561

Download (PDF, 782KB)

 

6. แผนการปฏิบัติงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 2561

Download (PDF, 688KB)

 

 

  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี 2561 (รอบ 6 เดือน)

Download (PDF, 217KB)

Download (PDF, 191KB)

Download (PDF, 219KB)

Download (PDF, 213KB)

Download (PDF, 209KB)

Download (PDF, 235KB)

Download (PDF, 199KB)

Download (PDF, 356KB)

Download (PDF, 188KB)