กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน [EB8]

ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

1. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศ เรื่องนโยบายในการป้องกันการให้และการรับสินบนเพื่องป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

Download (PDF, 961KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)