29476    29475

29474    29473

พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

โดยงานมหกรรมฯเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560