เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 60 สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี โดยนายปรีชาขวัญเมือง พลังงานจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติจากท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในการฝึกอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” โดยมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดยมีผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ ๑ และ พลังงานจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

mou 1mou 2mou 3mou 4mou 5mou 6mou 7mou 8

mou 9mou 10