22-07-2015 สพจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.ปราจีนบุรี จัดฝึกอบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี

S__868366 S__868367 S__868368 S__868369 S__868370 S__868371 S__868373S__868372

https://www.facebook.com/prachinburienergy