กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 1
ก.ย. 1

รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มิ.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน เม.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม  2562   สำนักงานพลังงานจังหวัดก […]

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัด […]

  Read more
ประชุมเจตคติกระบี่
เม.ย. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
'[mf]v'
ก.พ. 0
งบทดลองประจำเดือน
ม.ค. 4
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.61

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
งบทดลองประจำเดือน
ธ.ค. 3
งบทดลองประจำเดือน
พ.ย. 3
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของ สพจ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของ สพจ.สุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองประจำปี 2560

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประ […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรก […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สพจ.สุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง สพจ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1”

—– นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุ […]

  Read more
Screen-Shot-2559-08-04-at-10.01.11-AM-1
เม.ย. 0
เม.ย. 0

สพจ.ระนอง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะที่ ๖

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุม […]

  Read more
17571803_677166695818939_125588454_o
เม.ย. 0
logo
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน มีดังนี้ 1.) มีสัญชาติไ […]

  Read more
17358978_1865269543739412_3304163766454241019_o
มี.ค. 1
มี.ค. 1

สพจ.ชุมพร จัดกิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ พลละ […]

  Read more
มี.ค. 0
1
พ.ย. 1
พ.ย. 1

สพจ.ชุมพร ร่วมงาน”ร่วมพลังแห่งความภักดี” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

              ตามที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคล […]

  Read more
14976033_1018730284921844_53563869_o
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.ระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา                 […]

  Read more
save-water1-copy
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.ชุมพร “รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่าง…ประหยัด”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการร่วม […]

  Read more
king
ต.ค. 1
ต.ค. 1

สพจ.ชุมพร *กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*

                        ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง […]

  Read more
14504273701450427398l
ต.ค. 2
%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99_1757
ต.ค. 1
ต.ค. 1

สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 สพจ.สงขลา ร่วมกับตลาดน้ำคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ส่งเ […]

  Read more
14550691_1121209361301484_241899254_o
ก.ย. 1
ก.ย. 1

สพจ.ระนอง พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดร […]

  Read more
phuket_20-09-59_no18
ก.ย. 4
ก.ย. 4

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
phuket_20-09-59_no09
ก.ย. 3
ก.ย. 3

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
phuket_17-09-59_no12
ก.ย. 4
ก.ย. 4

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลสัญจรพบประชาชน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
hd
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร”

             สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประ […]

  Read more
phuket_10-09-59_no00
ก.ย. 6
ก.ย. 6

สพจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
phuket_08-09-59_no04
ก.ย. 7
ก.ย. 7

สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
phuket_30-08-59_no17
ก.ย. 8
ก.ย. 8

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประส […]

  Read more
phuket_26-08-59_no24
ก.ย. 7
ก.ย. 7

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองถลาง

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประส […]

  Read more
phuket_19-08-59_no22
ก.ย. 7
ก.ย. 7

สพจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “โครงการพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่นฯ”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความร […]

  Read more
hd
ส.ค. 1
head
ส.ค. 3
ส.ค. 3

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ”

             ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมร […]

  Read more
1
ส.ค. 2
ส.ค. 2

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองกระบี่

สพจ.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรี […]

  Read more
1
ส.ค. 2
73eef5fd68bab59080bfce8a62da574f
ส.ค. 2
mother copy
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.ชุมพร ♦ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา12 สิงหามหาราชินี♦

                        นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังห […]

  Read more
43307
ส.ค. 3
ส.ค. 3

สพจ.กระบี่ จัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”

สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช […]

  Read more
IMG_1290
ส.ค. 2
kvb
ส.ค. 3
ส.ค. 3

สพจ.กระบี่ “บันทึกเทปรายการ รักษ์กระบี่”

นายจักรพันธ์ ชูแก้ว พลังงานจังหวัด บันทึกเทปรายการ รักษ […]

  Read more
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.ชุมพร “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน”

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับ […]

  Read more
13892291_10207063396730759_3834906709032364692_n
ส.ค. 2
ส.ค. 2

สพจ.ชุมพร ☻โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ☻

กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพ […]

  Read more
header2 copy
ก.ค. 4
ก.ค. 4

สพจ.ชุมพร “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559”

                     ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเฉลิมพ […]

  Read more
EUI59 (1)
ก.ค. 3
header
ก.ค. 4
ก.ค. 4

สพจ.ชุมพร ” โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 “

กิจกรรมการจัดงานประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ […]

  Read more
6291
มิ.ย. 3
มิ.ย. 3

สพจ.กระบี่ จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงาน “โครงการส่งเส […]

  Read more
IMAG3136
มิ.ย. 4
มิ.ย. 4

สพจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559

สพจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงส […]

  Read more
image
มิ.ย. 7
มิ.ย. 7

สพจ.ชุมพร “ร่วมมือร่วมใจ♥ลดใช้พลังงาน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร และ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกร […]

  Read more
13407112_1119504821450207_2691252773717877217_n
มิ.ย. 3
11229892_900828863287345_6306228932905692007_n
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.สตูล อนาคตประเทศไทย ตอน มหกรรมพลังงานชุมชนคนสตูล

อนาคตประเทศไทย ตอน มหกรรมพลังงานชุมชนคนสตูล ทางสำนักงาน […]

  Read more
2
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลดใช้พลังงาน

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลดใช้พลังงาน ณ สำนักง […]

  Read more
1
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังลดพลังงาน

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังลดใช้พลังงาน t […]

  Read more
12670795_10208731635756735_7945753254712310323_n
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ยะลา (กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล)

นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมหัวห […]

  Read more
1
มิ.ย. 0
พังงา
มิ.ย. 1
phangnga
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พังงา ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานไฟฟ้า

                        ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดและปิดไฟเ […]

  Read more
มิ.ย. 0
saveenergy
มิ.ย. 0
1235
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (VDO)

วิธีประหยัดไฟ 1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเ […]

  Read more
FB_IMG_1465655341054
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พัทลุงสำรวจศักยภาพน้ำตกบนเทือกเขาบรรทัด+วีดีโอ

สพจ.ขึ้นเขาบรรทัดเพื่อหาศักยภาพน้ำตกบนเขา เหนื่อย

  Read more
10362515_808604042508706_2140642396733557797_n
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.นครศรีธรรมราช งานวันเด็กแห่งชาติ 59 ณ สนามบินครศรีฯ

ในวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรม […]

  Read more
PNOHT570910001002005
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข […]

  Read more
รณรงค์คนไทยลดพีคไฟฟ้า
มิ.ย. 0
รณรงค์การลดการใช้พลังงาน
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ปัตตานี กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน

สพจ.ปัตตานี  ได้กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทย  ลดใช้พลังงานใ […]

  Read more
กังหันลม
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมณรงค์ลดใช้พลังงาน

สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญณรงค์ประชาชนร่วมณรงค์การลดใช้พล […]

  Read more
302-1-728
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ พังงา.สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน

อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ไปติดตามจุดต่างๆ เช่น สวิทช์ไฟ […]

  Read more
cat-thailand-cat-thai-2013-1
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างที่อยู่ให้แมวไร้บ้าน

สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างที่อยู่ให้แมวไร้บ้า […]

  Read more
IMG_9085
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.ชุมพร “ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน”

พนจ.ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน

  Read more
กังหันลม
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.สตูล รณรงค์การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

นายวิชาญกรณ์  ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน […]

  Read more
IMG_9838-600x400
มิ.ย. 0
Untitled
มิ.ย. 0
catslide2
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.นราธิวาส รวมพลังเดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงาน

สพจ.นราธิวาส รวมพลังเดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงาน

  Read more
PNOHT571001001001801 (1)
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ตรัง กิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน

สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ […]

  Read more
มิ.ย. 0
PNOHT571001001001801 (1)
มิ.ย. 0
155009909
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.พัทลุงไปช่วยนับดวงอาทิตย์สงขลา ยุ่งแล้วนับได้ดวงเดียว

จากที่สพจ.สงขลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างดวงอาทิตย์สามดวงไม่ม […]

  Read more