กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ม.ค. 0
s__16433154
ธ.ค. 5
12096191_10207584592561372_7232092732811517874_n
ต.ค. 3
ต.ค. 3

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุมชนใช้ได้จริง

     โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบโดย คุณวิสุทธิ์ ส […]

  Read more
36-1
ก.ย. 1
16-1
ก.ย. 2
image80
ก.ย. 1
image79
ส.ค. 1
ส.ค. 1

Thai village uses poop to power homes

PA DENG – Nestled in a deep pocket of forest that […]

  Read more
14080035_10210047764459130_4825926647568293601_n
ส.ค. 0
14102685_1839366396282789_9037596744101017040_n
ส.ค. 0
image69
ส.ค. 0
image64
ส.ค. 0
ส.ค. 0

นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ 2016

          “โครงการวางแผนพลังงานชุมชน” ได้เร […]

  Read more
image62
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน 2558

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานชุมชน งานประชาสัมพ […]

  Read more
image63
ส.ค. 0
ส.ค. 0

“พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานระดับชุมชน

ร่วมสร้างความเข้าใจ “พลังงานชุมชน” นโยบายและยุทธศาสตร์ก […]

  Read more
image57
ส.ค. 3
ส.ค. 3

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

          โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low E […]

  Read more
13962510_10209902219620600_8734109895213347581_n
ส.ค. 0
11831793_10207163263388406_7271656454442634443_n
ส.ค. 0
11855715_10207175593576653_9144663022878347577_n
ส.ค. 0
11846635_10207169167095995_8541845684399315588_n
ส.ค. 0
ส.ค. 0

การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy)

          การสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (E […]

  Read more
image40
ส.ค. 0
image38
ส.ค. 0
image36
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

  ตัวอย่างพลังงานชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนคลองน้ำไหล อ. […]

  Read more
image37
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สรุปผลการดำเนินโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ ระยะที่ 1/2558

          ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ฯ รอบ 6 […]

  Read more
image33
ส.ค. 0
image22
ก.ค. 0
image11
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย

            รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับค […]

  Read more
13716261_10209741636606125_7071701142578646418_n
ก.ค. 0
image4
ก.ค. 0
ก.ค. 0

เรียนรู้พลังงานชุมชนที่ ต.คลองน้ำไหล

          พลังงานชุมชน อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแเพงเพชร […]

  Read more
infor7
ก.ค. 0
infor5
ก.ค. 1
infor6
มิ.ย. 1
20160603_153306
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สัมมนา ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

             สัมมนา “ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงาน […]

  Read more