กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2 […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่ […]

  Read more
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภ […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ

ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนัก […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ. เชียงใหม่

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.เชียงใหม่  

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 1
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เชียงใหม่)

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.เชียงใหม่

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตถ์

ข้อที่ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อท […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562

แผนการใช้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 รายงานผลการใช้จ่ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อที่ 35 การมีส่วน […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ข้อที่ 3 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 เรื่องแผนดำเนินงาน ส.พ.จอุตรดิตถ์

แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่องข้อมูลพื้นฐาน ส.พ.จ อุตรดิตถ์

01โครงสร้างสำนักงาน 02ข้อมูลผู้บริหาร 03อำนาจหน้าที่ 04 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติ […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ตา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 1
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โรง

โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดรา […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประกวดราคาจ้างติดตั้ง […]

  Read more
ธ.ค. 1
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2560

สพจ.แพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 25 […]

  Read more
ส.ค. 1
ส.ค. 1

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิตเตาเผาไร้ควัน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกการอบรมผลิต […]

  Read more
ส.ค. 1
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 1
cover
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพลังงานจังหวัดแ […]

  Read more
มิ.ย. 0
subsidy
มิ.ย. 0
l
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน […]

  Read more
มิ.ย. 0
IMG_7481
พ.ค. 1
พ.ค. 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Begin Point of Energy

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรม โมบาย Be […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

รายงาน งบทดลองประจำเดือนเมษายน สพจ.แพร่

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานงบทดลองจังหวัดแพร่  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  Read more
pr2png_Page1
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการ […]

  Read more
winlp-11
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดู […]

  Read more
cover
พ.ย. 1
cover
พ.ย. 1
พ.ย. 1

สพจ.ลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำพนักงานจังหวัดลำพูน นำ […]

  Read more
1111
พ.ย. 0
s__7209605
ต.ค. 1
img_3024
ต.ค. 1
wall4
ต.ค. 2
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
ต.ค. 1
solar-water-pump
ก.ย. 3
ก.ย. 3

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้า […]

  Read more
8
ก.ย. 1
ก.ย. 1

สพจ.ตาก จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง

วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัด […]

  Read more
11530
ก.ย. 1
2015719_77428
ก.ย. 1
14232665_1392653910750925_3292630138491863877_n
ก.ย. 1
1
ก.ย. 1
solar-pumph
ก.ย. 1
ก.ย. 0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
ก.ย. 0
1
ก.ย. 0
yudsad-8
ก.ย. 1
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
ก.ย. 0
IMG_0072
ส.ค. 1
P1080339
ส.ค. 1
1543
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.เชียงราย กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕ […]

  Read more
777
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ […]

  Read more
230542
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สพจ.เชียงราย กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและก […]

  Read more
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-751109-10
ส.ค. 0
13895529_10204946511141337_1613403892944715689_n
ส.ค. 2
DSC04121
ก.ค. 2
ก.ค. 2

สนง.พลังงานจังหวัดลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบเตาชีวมวลแบบไหลลง (Gasificatio)

วันที่ 24 – 25 ก.ค.59 9.00 น.นายชัยพฤกติ์ เชียรธา […]

  Read more
พลังงานจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
มิ.ย. 4
มิ.ย. 4

สพจ.ตาก จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังงานคนไทย ลดพีคไฟฟ้า (ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน)

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังงานคนไ […]

  Read more
กังหันลม
มิ.ย. 8
มิ.ย. 8

สพจ.เชียงราย อบรมกิจกรรมการผลิตการทำเตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้ง

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง ..เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้ […]

  Read more
ลดใช้พลังงาน
มิ.ย. 2
58122201_1
มิ.ย. 5
มิ.ย. 5

สพจ.จังหวัดพิจิตรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคป […]

  Read more
201309081378593339 (1)
มิ.ย. 3
มิ.ย. 3

สพจ.พลังงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเล่าดีๆ “ทางเลือกของเขาน้อย”

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ­ึ่งพาตนเองได้อ […]

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
มิ.ย. 3
มิ.ย. 3

สพจ.ลำพูน “ฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”

        การฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พล […]

  Read more
มีพลังงานมีความสุข
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.สุโขทัย ประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน

สพจ.สุโขทัย โดยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พนจ.สุโขทัย ได้จั […]

  Read more
phichit
มิ.ย. 4
มิ.ย. 4

สพจ.พิจิตร รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน

รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิ […]

  Read more
รณรงค์คนไทยลดพีคไฟฟ้า
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.น่าน จัดกิจกรรมลดพีคไฟฟ้า

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านจัดกิจกรรมลดพีคไฟฟ้า

  Read more
13403376_1294239110594075_8571275720219889044_o (1)
มิ.ย. 4
มิ.ย. 4

สพจ.แพร่ จัดกิจกรรม “นักศึกษาสายอาชีพ ร่วมลดพีคไฟฟ้า “

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม    “นักศึกษ […]

  Read more
thai-system1-600x350
มิ.ย. 2
13418995_480181355512591_7471831243765562196_n
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.สุโขทัย ประกวดถ่ายรูป @sukhothai

กิจกรรมประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน @sukhothai รายละเอียดตา […]

  Read more
Bgpdf6301
มิ.ย. 3
มิ.ย. 3

สพจ.ตาก จัดนิทรรศการด้านพลังงานในงานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นำโดย นายทรงพล หาญศิริมีชัย พลัง […]

  Read more
Img2
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

เชิญเที่ยวงาน พลังงานพาเพลิน “ถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์”

พลังงานพาเพลิน “ถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์” […]

  Read more
13308190_1072546246173572_6302218411723333788_o
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนเพื่อนๆ ประหยัดพลังงาน

เปิดแอร์ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟ ได้ถึง 10% ‪#‎ภารกิจพิ […]

  Read more
มิ.ย. 0
Percian Cat4
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน

จังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่ว […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.แพร่ ทดลองอัพรูปภาพ

ทดลองอัพรูปภาพ  VDO เพ่ฉลามบุก

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพนจ.ลำพูน “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า”

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพ […]

  Read more
15
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พิจิตร อบรมการจัดทำเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการอบรมจ […]

  Read more
13446058_789650774503233_1987275696_o
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พะเยา จัดประชุมยุทธศาสตร์จังหวัด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมหน่วยงานราชการใน […]

  Read more
13450107_1797019510518312_5279844388868394054_n
มิ.ย. 0
มีพลังงานมีความสุข
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.สุโขทัย จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข@sukhothai”

สพจ.สุโขทัย จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความส […]

  Read more
13416797_480241642173229_7401789697223607477_o
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์

สพจ.สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสูบน้ำด้วยโซล่ […]

  Read more
13346972_1112011485508667_5768927034201540503_n
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.ลำปาง จัดบรรยาย เรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน

สพจ.ลำปาง จัดบรรยาย เรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือ […]

  Read more
25590611_1_800X445
มิ.ย. 1
25590609_1_800X445
มิ.ย. 2
มิ.ย. 2

สพจ.แพร่ จัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

สพจ.แพร่ จัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี &nbs […]

  Read more