กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานพลัง […]

  Read more
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 สพจ.อุทัยธานี

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 สพจ.อุทัยธานี

  Read more
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สพจ.อุทัยธานี

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สพจ.อน

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สพจ.อน.

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สพจ.อน.

  Read more
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัด […]

  Read more
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สนง.พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สนง.พลังงานจังหวัดอุ […]

  Read more
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 สพจ.อน

รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 สพจ.อน.

  Read more
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 สพจ.อุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.อุทัยธานี

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.อุทัยธานี

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒ […]

  Read more
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2 […]

  Read more
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงา […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

          รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานประจำเดือน มกราคม 2563

ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวั […]

  Read more
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสำนักงานพลังงา […]

  Read more
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการตามประกาศสำนั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

1. คำสั่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ 3/2561 เรื่ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(3)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(1)]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB1(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB10(2)]

*****  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัอุทัยธานี [EB10(1)]

******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ****** เรื่อง ประกาศรา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB5]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB7]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB8]

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB9]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB11(1)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม &#8 […]

  Read more
พ.ค. 1
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

  Read more
29476
ก.ค. 0
ก.ค. 0

พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน”

          พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพล […]

  Read more
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
004
พ.ย. 0
IMG_5196
ก.ค. 4
ก.ค. 4

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ต.ศรีมหาโพธิ

24-07-2015 อส.พน.ตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อน […]

  Read more
S__868371
ก.ค. 3
ก.ค. 3

อบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ครัวเรือน

22-07-2015 สพจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.ปราจีนบุรี จัดฝึก […]

  Read more