กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2 […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 จ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 จ สำนัก […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดรายงายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี รหัสหน่วยงาน […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประ […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัด […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่ […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สนง.พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สนง.พลังงานจังหวัดอุ […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภ […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 1
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ

ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังห […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
มิ.ย. 1
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564  สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนัก […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 สพจ.อน

รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 สพจ.อน.

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 1
มี.ค. 1

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพลังงาน […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 สพจ.อุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ. เชียงใหม่

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.เชียงใหม่  

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.อุทัยธานี

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 สพจ.อุทัยธานี

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร […]

  Read more
พ.ย. 1
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒ […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง สพจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลอง สพจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2 […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงา […]

  Read more
ส.ค. 1
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 1
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบลดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

          รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

  Read more
พ.ค. 1
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เชียงใหม่)

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานประจำเดือน มกราคม 2563

ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวั […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.เชียงใหม่

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 1
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 1
ก.ย. 1

รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มิ.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน เม.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของสำนักงานพลังงา […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตถ์

ข้อที่ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อท […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562

แผนการใช้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 รายงานผลการใช้จ่ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อที่ 35 การมีส่วน […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ข้อที่ 3 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 เรื่องแผนดำเนินงาน ส.พ.จอุตรดิตถ์

แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่องข้อมูลพื้นฐาน ส.พ.จ อุตรดิตถ์

01โครงสร้างสำนักงาน 02ข้อมูลผู้บริหาร 03อำนาจหน้าที่ 04 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ข้อมูลผู้บริหาร สพจ.นครราชสีมา

นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร ตำแหน่ง : พลังงานจังหวัดนครราชส […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน สพจ.นครราชสีมา

1) ที่อยู่ :  27 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ. […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม  2562   สำนักงานพลังงานจังหวัดก […]

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัด […]

  Read more
ประชุมเจตคติกระบี่
เม.ย. 1
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค.