กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
1235
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (VDO)

วิธีประหยัดไฟ 1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเ […]

  Read more