คลังความรู้ของ สสช.

พลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น
ปี 2549 - 2552ปี 2553 - 2555ปี 2556 - 2558อื่นๆ
นวัตกรรมด้านพลังงาน
ปี 2549-2552ปี 2553-2558อื่นๆ
แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน
2549255025512552255325542555255625572558อื่นๆ
ชุมชนต้นแบบ

image24

image26 image25

image27

ลำดับจังหวัดชุมชนหัวข้อชุมชนต้นแบบเอกสารเพิ่มเติม
1กำแพงเพชร   อบต.คลองน้ำไหลมองปัญหาให้เป็นปัญญา ความเป็นอยู่ดีสร้างเองได้ ไขจุดเล็กๆ คลายปัญหาใหญ่ๆpdficon
2ลพบุรีอบต.ท่ามะนาวทำความรู้จักกับปัญหา ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาpdficon
3นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสงศักยภาพคน คือทรัพยากรที่ดีที่สุดpdficon
4ตรังอบต.นาชุมเห็ดวิถีป่า วิถีคน บนหนทางรอดที่ยั่งยืนpdficon
5ชัยภูมิอบต.นาเสียวปลดแอกพลังงานที่ต้องพึ่งตลาด คืนสู่พลังงานพึ่งตนเองpdficon
6เพชรบุรีอบต.ป่าเด็งเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานเพียงพอ ชีวิตพอดีpdficon