สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032 400 242

โทรสาร 032 400 242 ต่อ 18

E-mail : phetchaburi@energy.go.th

https://provinces.energy.go.th/members/phetchaburi/

ข้าราชการและพนักงานราชการ สพจ.พบ.