กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
Mar 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

  Read more
29476
Jul 0
Jul 0

พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน”

          พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยงานมหกรรมฯเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560

  Read more
Jun 0
May 0
May 0
Mar 0
Mar 0
Mar 0

สพจ.ราชบุรี ฝึกอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 60 สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี โดยนายปรีชาขวัญเมือง พลังงานจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติจากท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในการฝึกอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” โดยมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดยมีผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ ๑ และ พลังงานจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

  Read more
004
Nov 0
Nov 0

สพจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59  เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 4 (ผตร.ยงยุทธ  จันทรโรทัย) และเขตตรวจราชการที่ 5 (ผตร.สุชาลี  สุมามาลย์) ได้บูรณาการเชิญพลังงานจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัด (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) มาประชุมเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงพลังงาน และผู้เกี่ยวข้องในด้านการเงิน บั ญชี พัสดุ และอื่นๆ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี

  Read more
IMG_5196
Jul 4
Jul 4

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ต.ศรีมหาโพธิ

24-07-2015 อส.พน.ตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯจังหวัดระยอง จำนวน 150 ท่าน https://www.facebook.com/prachinburienergy

  Read more
S__868371
Jul 3
Jul 3

อบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ครัวเรือน

22-07-2015 สพจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.ปราจีนบุรี จัดฝึกอบรมการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/prachinburienergy

  Read more