กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 1
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบลดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

          รายงานงบทดลองสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

  Read more
พ.ค. 1
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

รายงงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.63

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เชียงใหม่)

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานประจำเดือน มกราคม 2563

ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวั […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 สพจ.เชียงใหม่

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 (สพจ.เพชรบุรี)

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 1
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 1
ก.ย. 1

รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองเดือน มิ.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลอง เดือน เม.ย. 62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของสำนักงานพลังงา […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตถ์

ข้อที่ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อท […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562

แผนการใช้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 รายงานผลการใช้จ่ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อที่ 35 การมีส่วน […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 ส.พ.จ อุตรดิตดิ์

ข้อที่ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ข้อที่ 3 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) ประจำปี 2562 เรื่องแผนดำเนินงาน ส.พ.จอุตรดิตถ์

แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่องข้อมูลพื้นฐาน ส.พ.จ อุตรดิตถ์

01โครงสร้างสำนักงาน 02ข้อมูลผู้บริหาร 03อำนาจหน้าที่ 04 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ข้อมูลผู้บริหาร สพจ.นครราชสีมา

นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร ตำแหน่ง : พลังงานจังหวัดนครราชส […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน สพจ.นครราชสีมา

1) ที่อยู่ :  27 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ. […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหว […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม  2562   สำนักงานพลังงานจังหวัดก […]

  Read more
'[mf]v'
เม.ย. 0
เม.ย. 0

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัด […]

  Read more
ประชุมเจตคติกระบี่
เม.ย. 1
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.62

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (สพจ.นครศรีธรรมราช)

รายงานทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพลังงานจั […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของสำนักงานพลัง […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 4
ก.พ. 0
ก.พ. 3
ก.พ. 0
ก.พ. 0
'[mf]v'
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานพลังงานจังห […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
งบทดลองประจำเดือน
ม.ค. 4
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.61

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ธ.ค. 1
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.61 สพจ.นศ.

รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.61 สพจ.นศ

  Read more
งบทดลองประจำเดือน
ธ.ค. 3
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของสำนักงานพลังง […]

  Read more
ธ.ค. 0
พ.ย. 0
งบทดลองประจำเดือน
พ.ย. 3
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังห […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติ […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 (สพจ.นศ)

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 สำนักงานพลังงานจัง […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของ สพจ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของ สพจ.สุราษฎร์ธานี

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สพจ.นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561  สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของสำนักงานพลังงาน […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ตา […]

  Read more
ส.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Read more
ก.ค. 1
ก.ค. 1

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 60 สพจ.นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี […]

  Read more
ก.ค. 1
ก.ค. 2
ก.ค. 1
ก.ค. 1
ก.ค. 1

โครงสร้างหน่วยงาน สพจ.นครราชสีมา

โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา &nbs […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 สพจ.นศ.

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
ก.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสำนักงานพลังงา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 ของสำนักงานพลังงานจ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สพจ.นศ

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 1
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการตามประกาศสำนั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

1. คำสั่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ 3/2561 เรื่ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2/100-102 […]

  Read more
6
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(3)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(1)]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB1(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB10(2)]

*****  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัอุทัยธานี [EB10(1)]

******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ****** เรื่อง ประกาศรา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB5]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB7]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB8]

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB9]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB11(1)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม &#8 […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 1
พ.ค. 0
พ.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561สพจ.นศ.

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 1
เม.ย. 1

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น ผ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 สพจ.นศ

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 สพจ.นศ.

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.นศ

รายงานทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.นศ.

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สพจ.ลพบุรี

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สพจ.สุราษฎร์ธานี งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โรง

โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดรา […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0